loading
Ar žinote, kad netinkamose naudoti transporto priemonėse yra pavojingų medžiagų (švino, gyvsidabrio, kadmio ir kitų toksinių elementų), kurios kelia pavojų aplinkai bei žmonių sveikatai, todėl nebetinkami naudoti automobiliai negali būti ardomi, be priežiūros paliekami kiemuose bei gatvėse. Labai svarbu netinkamas naudoti transporto priemones sutvarkyti laikantis reikalavimų, nes jas netinkamai tvarkant kyla pavojus – patekusios į aplinką kenksmingos medžiagos gali prasiskverbti į dirvožemį, užteršti gruntinius vandenis ir tokiu būdu pakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai.

UAB „Autovici“ ir UAB „Kauno saulėtekis“ bendradarbiauja su eksploatuoti netinkamas transporto priemones tvarkančia įmone, kuri sutartimi įsipareigoja surinkti ir sutvarkyti eksploatuoti netinkamas transporto priemones pagal visus ES ir LR reikalavimus, taigi galite būti tikri, jog Jūsų atiduotos netinkamos naudoti transporto priemonės bus saugiai ir tinkamai sutvarkytos.
Norėdami atiduoti netinkamą naudoti transporto priemonę, prašome kreiptis vienu iš sekančių kontaktų:Tel.: +370 37 301199; +370 52 461666.E-paštas: autovici@vici.lt

PRODUKTŲ KŪRIMAS - Į PERDIRBIMĄ ORIENTUOTA KONSTRUKCIJA.

Tikslai:

  • Perdirbimas = išteklių tausojimas
  • Optimizuota į perdirbimą orientuota konstrukcija leidžia veiksmingiau panaudoti atitarnavusius automobilius

Pagrindiniai „Opel“ perdirbimo programų tikslai – konkrečiais veiksmais sumažinti gamybos atliekų kiekį ir perdirbti atitarnavusius automobilius, užtikrinant vertingos žaliavos ir energijos išteklių tausojimą. 
„Opel“ perdirbimo strategija, vykdoma produktų kūrimo kontekste, yra neatsiejamas atsakomybės už produktą elementas, kurio esmę sudaro du kertiniai dalykai:

  • į perdirbimą orientuota automobilių konstrukcija
  • uždaro medžiagų perdirbimo ciklo automobilių gamyboje plėtra ir pritaikymas

Perdirbimui pritaikyta konstrukcija

Tam, kad būtų atsižvelgta į šiuos tikslus jau produkto kūrimo etape, tarptautinė ekspertų grupė sukūrė į perdirbimą orientuotos automobilių konstrukcijos nuostatas, kurios privalomos GM automobilių gamintojams visame pasaulyje. Šių nuostatų tikslas – skatinti GM inžinierius ir tiekėjus kurti ir plėtoti į perdirbimą orientuotas transporto priemones ir jų komponentus. Be to, šios nuostatos padeda inžinieriams analizuoti dalis, komponentus ir automobilius atsižvelgiant į tai, ar, pasibaigus jų naudojimui, juos įmanoma bus surinkti ir perdirbti. Šios nuostatos taip pat padeda kuriant produktų technines charakteristikas.

Perdirbimui pritaikyta konstrukcija

Perdirbamų medžiagų naudojimas – ilgalaikė „Opel“ veiklos tradicija. Daugiau 130 perdirbamo plastiko rūšių yra aprobuota panaudojimui gamyboje. Perdirbamų medžiagų savybės privalo atitikti naujų medžiagų gamybai keliamus reikalavimus bei užtikrinti mažesnius kaštus. Be to, perdirbimo specialistai niekada nesileidžia į kompromisus dėl perdirbamų medžiagų kokybės, kai tai susiję su jų taktilinėmis ar optinėmis savybėmis, mechaniniu ar terminiu patvarumu bei kitomis esminėmis charakteristikomis. Dėl aukštos perdirbtų medžiagų kokybės šios medžiagos nebėra naudojamos vien tik nematomoms dalims gaminti. Perdirbtos medžiagos jau naudojamos ir matomų “Opel” automobilių dalių gamybai.

Perdirbimui pritaikyta konstrukcija

į puslapio viršų